حفاظ ترافیکی

حفاظ ترافیکی وسیله‌ای است که در برخوردهای با زاویه نسبتاً کم مانع پرت شدن وسایل نقلیه منحرف شده به خارج راه یا به سمت دیگر (در راه‌های جدا شده) و برخورد آنها با موانع خطرآفرین حاشیه راه و یا وسایل نقلیه ترافیک مقابل می‌شود. نصب حفاظ به این معنی نیست که در تمامی برخوردها با…

اطلاعات بیشتر

جانمایی علائم ترافیکی

جانمایی علائم ترافیکی علائم افقی، عمودی و چراغ های راهنمایی به عنوان ابزار کنترل ترافیک و به منظور حرکت منظم و قابل پیش بینی ترافیک و در نتیجه فراهم شدن ایمنی راه، مورد استفاده قرار می گیرد. این هدف با کمک علائم انتظامی، اخطارها و راهنمایی هایی که توسط این ابزار ارائه می گردد، و…

اطلاعات بیشتر

خط کشی پارکینگ

منظم نمودن تردد وسایل نقلیه، امری ضروری و به دور از اجتناب است. با افزایش بی رویه ی تعداد وسایل نقلیه در زندگی امروزه ی بشر، ایجاد یک ساز و کار مدون و استاندارد بمنظور سامان بخشیدن و منظم سازی تردد این خودروها ضروری می باشد. عدم حرکت منظم و متناسب با شرایط راه و…

اطلاعات بیشتر

انواع خط کشی راه و آزمایش های آن

انواع خط کشی راه یا همان علائم افقی ترافیکی، عمدتاً در چهار گروه زیر قرار می گیرند: خط کشی سرد: رنگ ها که به صورت لایه های نازک (با ضخامت 250 تا 400 میکرومتر) اجرا می شوند. خط کشی گرم: روکش های ترموپلاستیک برجسته، که بصورت پاششی یا پرداخت با ماله اجرا می شوند. خط…

اطلاعات بیشتر

راه ایمن چیست؟

در طراحی راه رعایت الزامات آیین نامه ای تضمین کننده ایمنی کامل طرح نیست. در آیین نامه طرح هندسی راه ها، معیارهای طراحی برای عناصر راه به صورت جداگانه ارائه میشود. در نتیجه قرار گرفتن عناصر طراحی شده در کنار یکدیگر همیشه نمیتواند ارائه دهنده یک راه ایمن باشد. لذا لازم است تا طراح، موارد…

اطلاعات بیشتر

تابلوهای هدایت مسیر شهری (راهنمای مسیر)

علائم هدایت مسیر یا راهنمای مسیر از مؤثرترین و مهم ترین تابلوهایی هستند که زیرمجموعه تابلوهای اخباری محسوب شده و با هدف مسیریابی سریع رانندگان برای انتخاب کوتاه ترین و بهترین مسیر به منظور کاهش زمان سفر و دستیابی آسان تر به مقصد در محل های مناسب نصب می گردد. این آدرس دهی باید به…

اطلاعات بیشتر

خط کشی راه (علائم افقی)

هدف از خط کشی راه ها منظم کردن حرکت وسایل نقلیه، آگاهی دادن به استفاده کنندگان از راه و راهنمایی آنها است. خط کشی میتواند به تنهایی به کار رود یا برای تأکید و توضیح بیشتر مفهوم خود، با علامتها و چراغهای راهنمایی توأماً مورد استفاده قرار گیرد. خط کشی راه به دو نوع تقسیم…

اطلاعات بیشتر

تابلوهای ترافیکی

تابلوهای ترافیکی به منظور هدایت صحیح و ایمن وسایل نقلیه در راه ها و معابر نصب می شوند. تابلوهای ترافیکی دسته بندی های متفاوتی دارند که هر یک به منظور خاصی طراحی شده اند. بطور کلی تابلوها به چهار دسته تقسیم می شوند. 1- تابلوهای اخطاری 2- تابلوهای انتظامی 3- تابلوهای اخباری (اطلاعاتی) 4- تابلوهای…

اطلاعات بیشتر