تابلوهای اطلاعاتی

تابلوهای اخباری (اطلاعاتی)

تماس بگیرید

ابعاد :  بسته به طرح تابلو متغیر است.

جنس : ورق گالوانیزه، ورق روغنی اکترواستاتیک

نوع : ریلی، یکپارچه

نوع شبرنگ: 5ساله، 7ساله، 10ساله، 12ساله رده الماسی

علائم اخطاریتابلوهای اخطاری

تابلوهای اخطاری

تماس بگیرید

ابعاد ( قطر ) :  450mm, 600mm, 750mm, 900mm, 1200mm, 1500mm

جنس : ورق گالوانیزه، ورق روغنی

ضخامت : 1mm، 1.25mm، 1.5mm

نوع : فریم دار، ساده

نوع شبرنگ: 5ساله، 7ساله، 10ساله، 12ساله رده الماسی

علائم انتظامی

تابلوهای انتظامی

تماس بگیرید

ابعاد ( قطر ) :  450mm, 600mm, 750mm, 900mm, 1200mm, 1500mm

جنس : ورق گالوانیزه، ورق روغنی

ضخامت : 1mm، 1.25mm، 1.5mm

نوع : فریم دار، ساده

نوع شبرنگ: 5ساله، 7ساله، 10ساله، 12ساله رده الماسی

کله قندی

مخروط ترافیکی

تماس بگیرید

ابعاد ( طول ، عرض ، ارتفاع) : 

سایز :1 1000X480X480 mm

سایز 2: 750X380X380 mm

سایز :3 650X300X300 mm

سایز :4 450X260X260 mm

جنس : پلی اتیلن

رنگ ها : قرمز ، نارنجی

استوانه ترافیکی

استوانه ترافیکی

تماس بگیرید

ابعاد ( قطر قاعده ، ارتفاع) :

سایز بزرگ: 1000X210 mm

سایز متوسط: 750X210 mm

سایز کوچک: 450X210 mm

جنس : پلی اورتان

رنگ ها : قرمز ، نارنجی