طراحی

طراحی علائم ایمنی راه و معابر و محاسبات مربوطه، ایمنی در عملیات اجرایی، اصلاح هندسی معابر درون شهری و برون شهری، طراحی و تهیه نقشه های جانمایی علائم و تجهیزات ایمنی راه ها و معابر. طراحی و تهیه پروژه های بازرسی ایمنی راه و ممیزی ایمنی راه.

خط کشی

طراحی و اجرای انواع خط کشی ترافیکی با رنگ های سرد و گرم و دوجزئی در جاده ها، معابر درون شهری، پارکینگ های مسقف و روباز، محوطه های مدارس، مسکونی، صنعتی و… . اجرای خط کشی های پیش ساخته (PreMark).

فروش تجهیزات ترافیکی

ساخت، تهیه، فروش و نصب انواع تابلوهای ترافیکی شامل اطلاعاتی و استاندارد، فروش تجهیزات ترافیکی، رفلکتورها (چشم گربه ای)، انواع حفاظ (گاردریل دوموج و سه موج، نیوجرسی مفصلی و غیر مفصلی)، استوانه ایمنی، بشکه ایمنی، سرعت گیر، انواع ضربه گیر (کرش تانک) و سایر اقلام. اجرای تمامی مراحل پروژه های ایمنی راه ها و معابر.

چرا تردد ایمن؟

تردد ایمن

راه ها بسترهای حرکتند و روزانه میلیون ها وسیله نقلیه گوناگون از آنها عبور می کنند و در این عبور و مرورها عوامل مختلفی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. راه ها شریان هایی هستند که مراکز جمعیتی کوچک و بزرگ را به هم پیوند می دهند و این پیوند باعث نظام مندی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … می گردد. بنابراین با توجه به اهمیت ویژه راه ها در زندگی روزمره و پیشرفت جوامع در راستای پویا نمایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، این سرمایه ها بایستی از کیفیت مناسبی از لحاظ ساختمان و مشخصات فنی برخوردار باشند تا کاربران با خیالی آسوده و با ایمنی کامل در آنها تردد نمایند.

سامان بخشیدن به حمل و نقل و ترافیک و توجه به جوانب آن برای پیشبرد کشورهای در حال توسعه از عوامل مهم قلمداد می شود. به همین خاطر بالا بردن سطح کیفی و همچنین بکار گیری صحیح و رساندن پیام درست و به موقع توسط علائم جاده ای می تواند نقش به سزایی در برقراری ایمنی تردد داشته باشد.

آخرین مطالب وبلاگ

نمونه کارهای ما