طراحی

طراحی علائم ایمنی راه و معابر و محاسبات مربوطه، ایمنی در عملیات اجرایی، اصلاح هندسی معابر درون شهری و برون شهری، طراحی و تهیه نقشه های جانمایی علائم و تجهیزات ایمنی راه ها و معابر. طراحی و تهیه پروژه های بازرسی ایمنی راه و ممیزی ایمنی راه.

خط کشی

طراحی و اجرای انواع خط کشی ترافیکی با رنگ های سرد و گرم و دوجزئی در جاده ها، معابر درون شهری، پارکینگ های مسقف و روباز، محوطه های مدارس، مسکونی، صنعتی و… . اجرای خط کشی های پیش ساخته (PreMark).

فروش تجهیزات ترافیکی

ساخت، فروش و نصب انواع تابلوهای ترافیکی شامل اطلاعاتی و استاندارد، فروش تجهیزات ترافیکی، رفلکتورها (چشم گربه ای)، انواع حفاظ (گاردریل دوموج و سه موج، نیوجرسی مفصلی و غیر مفصلی)، استوانه ایمنی، بشکه ایمنی، سرعت گیر، انواع ضربه گیر (کرش تانک) و سایر اقلام. اجرای تمامی مراحل پروژه های ایمنی راه ها و معابر.

چرا تردد ایمن؟

تردد ایمن

راهها بسترهای حرکت هستند و روزانه میلیونها وسیله نقلیه گوناگون از آنها عبور میکنند. راهها شریانهایی هستند که مراکز جمعیتی کوچک و بزرگ را به هم پیوند میدهند و باعث نظام مندی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … میگردند. بنابراین با توجه به اهمیت ویژه راهها در زندگی روزمره و پیشرفت جوامع، این سرمایه ها باید کیفیت مناسبی از لحاظ مشخصات فنی دارا باشند تا کاربران با خیالی آسوده و با ایمنی کامل در آنها تردد نمایند.

سامان بخشیدن به حمل و نقل و ترافیک و توجه به جوانب آن برای پیشبرد کشورهای در حال توسعه از عوامل مهم قلمداد میشود. در کشورهای توسعه یافته نیز این امر به خوبی مورد توجه و پشتیبانی قرار گرفته است. در این میان رعایت دستورالعملهای استاندارد و مباحث ایمنی موضوعی حیاتی و بسیار مهم به شمار میرود. چرا که این موضوع باعث حفظ سلامتی استفادهکنندگان از راه و همچنین جلوگیری از آسیبهای احتمالی جانی و مالی میگردد. بنابراین بالا بردن سطح کیفی زیرساخت و ایمنی راهها امری ضروری و غیر قابل اجتناب میباشد.

آخرین مطالب وبلاگ

نمونه کارها