خط کشی پارکینگ

خط کشی پارکینگ

منظم نمودن تردد وسایل نقلیه، امری ضروری و به دور از اجتناب است. با افزایش بی رویه ی تعداد وسایل نقلیه در زندگی امروزه ی بشر، ایجاد یک ساز و کار مدون و استاندارد بمنظور سامان بخشیدن و منظم سازی تردد این خودروها ضروری می باشد. عدم حرکت منظم و متناسب با شرایط راه و…

خط کشی محوطه

انواع خط کشی راه و آزمایش های آن

انواع خط کشی راه یا همان علائم افقی ترافیکی، عمدتاً در چهار گروه زیر قرار می گیرند: خط کشی سرد: رنگ ها که به صورت لایه های نازک (با ضخامت 250 تا 400 میکرومتر) اجرا می شوند. خط کشی گرم: روکش های ترموپلاستیک برجسته، که بصورت پاششی یا پرداخت با ماله اجرا می شوند. خط…

خط کشی معابر

خط کشی راه (علائم افقی)

هدف از خط کشی راه ها منظم کردن حرکت وسایل نقلیه، آگاهی دادن به استفاده کنندگان از راه و راهنمایی آنها است. خط کشی میتواند به تنهایی به کار رود یا برای تأکید و توضیح بیشتر مفهوم خود، با علامتها و چراغهای راهنمایی توأماً مورد استفاده قرار گیرد. خط کشی راه به دو نوع تقسیم…