ایمنی راهتابلوهای ترافیکی جانمایی علایم

جانمایی علائم ترافیکی

جانمایی علائم ترافیکی علائم افقی، عمودی و چراغ های راهنمایی به عنوان ابزار کنترل ترافیک و به منظور حرکت منظم و قابل پیش بینی ترافیک و در نتیجه فراهم شدن ایمنی راه، مورد استفاده قرار می گیرد. این هدف با کمک علائم انتظامی، اخطارها و راهنمایی هایی که توسط این ابزار ارائه می گردد، و…

ادامه مطلب
خط کشی خط کشی پارکینگ

خط کشی پارکینگ

منظم نمودن تردد وسایل نقلیه، امری ضروری و به دور از اجتناب است. با افزایش بی رویه ی تعداد وسایل نقلیه در زندگی امروزه ی بشر، ایجاد یک ساز و کار مدون و استاندارد بمنظور سامان بخشیدن و منظم سازی تردد این خودروها ضروری می باشد. عدم حرکت منظم و متناسب با شرایط راه و…

ادامه مطلب
ایمنی راهخط کشی خط کشی محوطه

انواع خط کشی راه و آزمایش های آن

انواع خط کشی راه یا همان علائم افقی ترافیکی، عمدتاً در چهار گروه زیر قرار می گیرند: خط کشی سرد: رنگ ها که به صورت لایه های نازک (با ضخامت 250 تا 400 میکرومتر) اجرا می شوند. خط کشی گرم: روکش های ترموپلاستیک برجسته، که بصورت پاششی یا پرداخت با ماله اجرا می شوند. خط…

ادامه مطلب
ایمنی راه راه ایمن

راه ایمن چیست؟

در طراحی راه رعایت الزامات آیین نامه ای تضمین کننده ایمنی کامل طرح نیست. در آیین نامه طرح هندسی راه ها، معیارهای طراحی برای عناصر راه به صورت جداگانه ارائه میشود. در نتیجه قرار گرفتن عناصر طراحی شده در کنار یکدیگر همیشه نمیتواند ارائه دهنده یک راه ایمن باشد. لذا لازم است تا طراح، موارد…

ادامه مطلب