حفاظ ایمنی

حفاظ ترافیکی

حفاظ ترافیکی وسیله‌ای است که در برخوردهای با زاویه نسبتاً کم مانع پرت شدن وسایل نقلیه منحرف شده به خارج راه یا به سمت دیگر (در راه‌های جدا شده) و برخورد آنها با موانع خطرآفرین حاشیه راه و یا وسایل نقلیه ترافیک مقابل می‌شود. نصب حفاظ به این معنی نیست که در تمامی برخوردها با…

طراحی، ساخت و نصب کلیه علائم هدایت مسیر و ترافیکی فرودگاه امام خمینی

کارفرما : شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی پیمانکار : شرکت تدبیر تردد راه مشاور: مهندسین مشاور ایمن راه دسته بندی : مطالعه ایمنی و طراحی،جانمایی، ساخت و نصب علائم تاریخ : 1402

طراحی و اجرای علائم هدایت مسیر بزرگراه آیت الله سعیدی – میدان نماز

کارفرما : سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری اسلامشهر پیمانکار : شرکت تدبیر تردد راه دسته بندی : مطالعه ایمنی و جانمایی علائم تاریخ : 1400

جانمایی علایم

جانمایی علائم ترافیکی

جانمایی علائم ترافیکی علائم افقی، عمودی و چراغ های راهنمایی به عنوان ابزار کنترل ترافیک و به منظور حرکت منظم و قابل پیش بینی ترافیک و در نتیجه فراهم شدن ایمنی راه، مورد استفاده قرار می گیرد. این هدف با کمک علائم انتظامی، اخطارها و راهنمایی هایی که توسط این ابزار ارائه می گردد، و…

خط کشی پارکینگ

خط کشی پارکینگ

منظم نمودن تردد وسایل نقلیه، امری ضروری و به دور از اجتناب است. با افزایش بی رویه ی تعداد وسایل نقلیه در زندگی امروزه ی بشر، ایجاد یک ساز و کار مدون و استاندارد بمنظور سامان بخشیدن و منظم سازی تردد این خودروها ضروری می باشد. عدم حرکت منظم و متناسب با شرایط راه و…

خط کشی محوطه

انواع خط کشی راه و آزمایش های آن

انواع خط کشی راه یا همان علائم افقی ترافیکی، عمدتاً در چهار گروه زیر قرار می گیرند: خط کشی سرد: رنگ ها که به صورت لایه های نازک (با ضخامت 250 تا 400 میکرومتر) اجرا می شوند. خط کشی گرم: روکش های ترموپلاستیک برجسته، که بصورت پاششی یا پرداخت با ماله اجرا می شوند. خط…